O Instytucie


Po co nam Rząd? Czy po to, aby zajmować się każdym aspektem naszego życia? Czy po to, aby redystrybuować dobra – zabierać jednym, by dawać innym? A może po to, by niczym Wielki Brat mieć wgląd w nasze relacje, domy i portfele – wszystko dla naszego bezpieczeństwa?

Dożyliśmy właśnie takich czasów. Czasów, kiedy każdy nasz ruch jest obserwowany, a każde zachowanie regulowane. Sfery naszych wolności są bardzo ograniczone, a niektóre już praktycznie nie istnieją. Rząd wie lepiej, co jest dla nas dobre. Tych, co twierdzą inaczej, zawsze można przekonać siłą.

Ale czy właśnie taka jest rola Rządu? Rządu, który przecież ustanawiamy spośród nas samych, aby nam służył. Aby ułatwiał nam życie, a nie utrudniał. Aby rozwiązywał konflikty społeczne, a nie je nasilał.

Odpowiedź może być tylko jedna: Nie.

Niestety, naturalną koleją rzeczy jest rozrost każdego Rządu, który zawsze ma miejsce kosztem wolności obywateli.  Bez świadomych tego zagrożenia obywateli, Rząd w końcu przejmie nad nimi całkowitą kontrolę.

Właśnie z tego zagrożenia 260 lat temu zdali sobie sprawę Amerykanie. Rewolucja Amerykańska jest jak do tej pory jedyną udaną, wolnościową rewolucją w dziejach. Rewolucją, która postawiła interes jednostki nad interes kolektywu, który przecież owe jednostki tworzą.

Credo tej rewolucji zostało ujęte w kilku zdaniach Deklaracji Niepodległości: "za oczywiste uznajemy następujące prawdy: że wszyscy ludzie rodzą się równi;  że przy stworzeniu zostali wyposażeni przez swego Stwórcę w określone, niezbywalne Prawa, pośród których są: Życie, Wolność oraz Dążenie do Szczęścia; że Rząd został stworzony przez ludzi w celu ochrony tych Praw; że Rząd ten władzę swą czerpie wyłącznie ze zgody tych, którymi rządzi; że w przypadku, gdyby nie wywiązywał się on należycie ze swojego zadania, ludzie mają prawo zmienić go lub obalić, ustanawiając nowy Rząd, który zapewni im bezpieczeństwo i szczęście."

Właśnie w celu przypominania powyższych prawd został powołany Instytut Thomasa Jeffersona – jednego z Ojców Założycieli, autora Deklaracji Niepodległości i trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Realizacja powyższego celu przez Instytut odbywa się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, na podejmowaniu działań zmierzających do eliminacji inflacji prawa, będącej rezultatem przyjętej polityki, że to Rząd jest od tego, by o nas decydować. Po drugie, na pokazywaniu ekonomicznych konsekwencji ingerencji Rządu w nasze życie, która, choć zawsze obudowana pod pozorem dobrych chęci, kończy się zubożeniem i zniewoleniem obywateli. Po trzecie, na przypominaniu postaci Thomasa Jeffersona, który jak nikt inny rozumiał czym była Rewolucja Amerykańska. Rewolucja – która trwa do dziś, każdego dnia.


Statut Fundacji Instytut Thomasa Jeffersona - pobierz

FUNDACJA INSTYTUT THOMASA JEFFERSONA
ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 /109
03-982 Warszawa

Zarząd:
Maciej Budzyński - maciej.budzynski@jefferson.org.pl
Mariusz Banaś - mariusz.banas@jefferson.org.pl
Wojciech Starzak - wojciech.starzak@jefferson.org.pl
Jakub Suchenek - jakub.suchenek@jefferson.org.pl


Sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 - pobierz